es it fr de en pl

Wystawa czasowa "Maria Skłodowska-Curie. Kobieta niezwykła "

Zapraszamy do obejrzenia najnowszej wystawy upamiętniającej postać Marii Skłodowskiej-Curie.
Wystawa zorganizowana przez Wydział Chemii i Muzeum UJ we współpracy z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, poświęcona jest życiu i pracy uczonej oraz jej kontaktom z krakowskim środowiskiem naukowym. Na ekspozycji oprócz informacji biograficznych pokazano krakowskie środowisko naukowe w czasach gdy Maria, absolwentka fizyki i matematyki na Sorbonie, szukała posady na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przedstawione są dokumenty związane z organizowanym w 1900 r. w Krakowie IX Zjazdem Lekarzy i Przyrodników, na który Noblistka przysłała referat odczytany przez prof. Witkowskiego, jak również korespondencja Marii z profesorami UJ. Eksponowane są także zbiory filatelistyczne i medalierskie poświęcone laureatce dwóch nagród Nobla i dwóch doktoratów Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystawie towarzyszą pokazy filmów o życiu i pracy Uczonej, adresowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Wystawa potrwa do 30 czerwca, wstęp bezpłatny.
Facebook
  • Program regionalny
  • województwo maloposkie
  • Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013